L’extraordinària vida de Pau Casals. Barcelona: Proa, 1969.
Pau Casals. Barcelona: Aedos, 1975.
Pablo Casals. Madrid: Publicaciones Españolas, 1976.
Qui era Pau Casals?. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Delegació de Serveis de Cultura, 1977.