Història de la Música Catalana. Barcelona: Caixa de Barcelona, 1985.
Pau Casals i el seu museu. Barcelona: Fundació Pau Casals, 1986.