A la luz de Casals: Tres discursos. Mèxico: [s.n.], 1959.