Casals: Biografía Ilustrada. Barcelona: Destino, 1967.
Converses amb Pau Casals. Paris: Albin Michel, 1955.
Converses amb Pau Casals. Londres: Hutchinson, 1956.
Converses amb Pau Casals. Barcelona: Selecta, [1974]. (Biblioteca Selecta; 399)
Converses amb Pau Casals. Barcelona: Selecta, 1976.
Converses amb Pau Casals. Barcelona: Selecta, 1967.
Converses amb Pau Casals. Barcelona: Juventud, 1975.
Converses amb Pau Casals. Tokio: Hakusuisha, 1955.
Converses amb Pau Casals. Paris: Pluriel/Hachette, 1982.
Converses amb Pau Casals. Girona: Edicions de la ela geminada, 2012. (Quadrivium; 9)
Homes i situacions. Barcelona: Selecta, 1976.