Pau Casals i Joaquim Pena: Passió per la música i pel país. Correspondència. Barcelona: Mediterrània, 2012.