Pau Casals i Andreu Claret: Correspondència a l’exili. Barcelona: Mediterrània, 2009.