Pau Casals. Barcelona: Edicions de “La Nova Revista”, 1927.