Pau Casals, violoncel
Otto Schulhof, piano

Enregistrat a Londres, 7 de març, 1930
CD- Pearl GEMM 9128 (Anglaterra, 1990)
CD-Toshiba-EMI TOCE 6701-10 (Japó, 1990)
CD- Pearl GEMM 9461 (Anglaterra, 1990)
CD- EMI 7243 5 65186 29 (Holanda, 1994)
CD- EMI 7243 567008 26 (Estats Units, 1999)
CD-Toshiba EMI TOCE 11571 (Japó, c. 2000)
CD- Naxos 8.110949 (EC 2001)

Orquestra Simfònica de Londres
Pau Casals, director

Enregistrat a Londres, febrer, 1928
CD- Pearl GEMM 9128 (Anglaterra, 1994)
CD- Toshiba-EMI TOCE 15006 (Japó, 2005)

Orquestra Pau Casals
Pau Casals, director

Enregistrat a Barcelona, novembre, 1929
CD- Toshiba-EMI TOCE 15006 (Japó, 2005)

Mieczyslaw Hoszowski, piano
Orquestra del Festival de Prada
Pau Casals, director

Enregistrat a Prada, França, 12 juny, 1953 (concert)
CD- INA Memoire Vive IMV 057 (França, 2004)

Mieczyslaw Horszowski, piano
Collegium Musicum de Londres
Pau Casals, director

Enregistrat a Prada, França, 9 de juliol, 1959 (concert)
CD- Lyrinx LYR 119/120 (França, 1993)

Orquestra del Festival de Malboro
Pau Casals, director

Enregistrat a Marlboro, Vermont, 11 de juliol, 1970 (concert)
CD- Sony SMK 46247 (Estats Units, 1990)

Pau Casals, violoncel
Mieczyslaw Horszowski, piano

Enregistrat a París, 19-20 de juny, 1939
CD- Toshiba-EMI TOCE 6701-10 (Japó, 1990)
CD- Toshiba-EMI TOCE 6219-20 (Japó, ca. 1990)
CD- EMI 7243 5 65185 2 0 (Holanda, 1994)
CD- Toshiba-EMI TOCE 11569-70 Japó (ca. 2000)
CD- Pearl GEMM 9461 (Anglaterra, 1990)
CD- Naxos 8-110949-50 (EC, 2001)

Pau Casals, violoncel
Rudolf Serkin, piano

Enregistrat a Prada, França, 17 maig, 1953
CD- Sony MPK 46725 (Àustria, 1991)
CD- Sony SM2K 58985 (Estats Units, Àustria, 1993)
CD- Sony SRCR 9748-9 (Japó, 1994)
CD- Sony 5153042 (Anglaterra, 2004)

Rudolf Serkin, piano
Pau Casals, violoncel

Enregistrat a Prada, França, 20 de juny, 1954 (concert)
Difusió no autoritzada
CD- Music and Arts CD 1113 (Estats Units, 2002)

Pau Casals, violoncel
Wilhelm Kempff, piano

Enregistrat a Prada, França, 1961 (concert)
CD- Philips 420 077-2 (Europa, Estats Units, 1988)
CD- Philips PHCP 9611 (Japó, sense data)
CD- Philips 438 520-2 (Europa, Estats Units, 1993)
CD- Philips PHCP 1242-4 (Japó)

Pau Casals, violoncel
Mieczyslaw Horszowski, piano

Enregistrat a París, 20-21 juny, 1939
CD- Toshiba EMI TOCE 6701-10 (Japó, 1990)
CD- Toshiba EMI TOCE 6219-20 (Japó, ca. 1990)
CD- EMI 7243 5 65185 2 0) (Holanda, 1994)
CD- Toshiba-EMI TOCE 11569-70 (Japó, c. 2000)
CD- Pearl GEMS CDS 9461 (Anglaterra, 1990)
CD- Naxos 8.110949-50 (EC, 2001)

Pau Casals, violoncel
Rudolf Serkin, piano

Enregistrat a Perpinyà, França, 31 de juliol, 1951
CD- Sony MPK 46725 (Àustria, 1991)
CD- Sony SM2K 58985 (Estats Units, Àustria, 1993)
CD- Sony SRCR 9748-9 (Japó, 1994)
CD- Pearl GEM 0175 (Anglaterra, 2002)
CD- Sony 515304 2 (Anglaterra, 2004)

Eugene Istomin, piano
Pau Casals, violoncel

Enregistrat a Prada França, 7 juny, 1954 (concert)
Difusió no autoritzada
CD- Music and Arts CD 1113 (Estats Units, 2002)

Pau Casals, violoncel
Mieczyslaw Horszowski, piano

Enregistrat a la Beethoven- Haus, Bonn, 18 de setembre, 1958 (concert)
CD- Philips 426 105-2 (Estats Units, 1989)
CD- Philips 438 520-2 (Europa, Estats Units, 1993)
CD- Philips PHCP 1242-4 (Japó, sense data)
CD- Philips-Beethoven-Haus 109 278-2 (Alemanya, 2001)
CD- Philips UCCP 9563 (Japó, 2004)

Pau Casals, violoncel
Otto Schulhof, piano

Enregistrat a Londres, 6-7 de març, 1930
CD- Pearl GEMM CDS 9461 (Anglaterra, 1990)
CD- Toshiba EMI TOCE 6701-10 (Japó, 1990)
CD- Toshiba EMI TOCE 6219-20 (Japó, ca. 1990)
CD- EMI 7243 5651862 9 (Holanda, Estats Units, 1994)
CD- EMI 7243 5 67008 2 0 (Estats Units, 1999)
CD-Toshiba EMI TOCE 11569-70 (Japó, ca. 2000)
CD- Naxos 8.110 949-50 (UE, 2004)

Pau Casals, violoncel
Rudolf Serkin, piano

Enregistrat a Prada, França, 18 de maig, 1953
CD- Sony MPK 45682 (Estats Units, Europa, 1989)
CD- Sony SM2K 58 985 (Estats Units, Europa, 1993)
CD- Sony 9747 (Japó, 1994)
CD- Sony 51304 2 (Anglaterra, 2004)

Alfred Cortot, piano
Pau Casals, violoncel

Enregistrat a Prada, França, 10 de juliol, 1958 (concert)
Difusió no autoritzada
CD- Music and Arts CD 113 (Estats Units, 2002)

Pau Casals, violoncel
Mieczyslaw Horszowski, piano

Enregistrat a Londres, 26-27 de novembre, 1936.
CD- Toshiba EMI TOCE 6701-10 (Japó, 1990)
CD- Toshiba EMI TOCE 6219-20 (Japó, ca.1990)
CD- Pearl GEMM CDS 9461 (Anglaterra, 1990)
CD- EMI 7243 5 65186 2 9 (Holanda, 1994)
CD- Toshiba EMI TOCE 11569-70 (Japó, ca. 2000)
CD- Naxos 8.110949-50 (UE, 2004)

Pau Casals, violoncel
Rudolf Serkin, piano

Enregistrat a Prada, França, 19-20 de maig, 1953
CD- Sony MPK 45682 (França, Europa, 1989)
CD- Sony SM2K 58 985 (Estats Units, Àustria, 1993)
CD- Sony SRCR 9748-9 (Japó, 1994)
CD- 51304 2 (Anglaterra, 2004)

Rudolf Serkin, piano
Pau Casals, violoncel

Enregistrat a Prada, França, 16 de juny, 1953 (concert)
Difusió no autoritzada
CD- Music and Arts CD 1113 (Estats Units, 2002)

Pau Casals, violoncel
Mieczyslaw Horszowski, piano

Enregistrat a París, 21-22 de juny, 1939.
CD-Toshiba EMI TOCE 6701-10 (Japó, 1990)
CD-Toshiba EMI TOCE 6219-20 (Japó, ca. 1990)
CD- EMI 7243 565186 2 9 (Holanda, 1994)
CD-Toshiba EMI TOCE 11569-70 (Japó, 2000)
CD- Pearl GEMM CDS 9461 (Anglaterra, 1990)
CD- Naxos 8-110949-50 (UE, 2004)

Pau Casals, violoncel
Rudolf Serkin, piano

Enregistrat a Prada, França, maig o juny, 1953
CD- Sony MPK 45682 (França, 1989)
CD- Sony SM2K 58955 (Estats Units, Àustria, 1993)
CD- Sony SRCR 9748-9 (Japó, 1994)
CD- Sony 515304 2 (Anglaterra, 2004)

Mieczyslaw Horszowski, piano
Pau Casals, violoncel

Enregistrat a Prada, França, juny, 1953 (concert)
Difusió no autoritzada
CD- Music and Arts Vol. 1 CD 688 (Estats Units, 1991)
CD- Music and Arts, CD 1113 (Estats Units, 2002)

Rudolf Serkin, piano
Pau Casals, violoncel

Enregistrat a Prada, França, 20 de juny, 1954 (concert)
Difusió no autoritzada
CD- Music and Arts CD 1113 (Estats Units, 2002)

Mieczyslaw Horszowski, piano
Pau Casals, violoncel

Enregistrat a la Beethoven-Haus, Bonn, 18 de setembre, 1958 (concert)
CD- Philips 426 105-2 (Estats Units, 1989)
CD- Philips 438 520-2 (Europa, Estats Units, 1993)
CD- Philips PHCP 1242-4 (Japó, sense data)
CD- Philips – Beethoven-Haus 109 278-2, (Alemanya, 2003)
CD- Philips UCCP 9563 (Japó, 2004)

Mieczyslaw Horszowski, piano
Pau Casals, violoncel

Enregistrat a Prada, França, 11 de juliol, 1958 (concert)
Difusió no aturitzada
CD- Music and Arts CD 1113, Estats Units (2002)

Pau Casals, violoncel
Mieczyslaw Horszowski, piano

Enregistrat a la Beethoven-Haus, Bonn, 18 de setembre, 1958 (concert)
CD- Philips 426 105-2 (Estats Units, 1989)
CD- Philips 438 520-2 (Europa, Estats Units, 1993)
CD- Philips PHCP 1242-4 (Japó, sense data)
CD- Philips-Beethoven- Haus 109278-2 (Alemanya, 2001)
CD- Philips UCCP 9563 (Japó, 2004)

Orquestra Pau Casals
Pau Casals, director

Enregistrat a Barcelona, novembre, 1929
CD- Toshiba EMI TOCE 15006 (Japó, 2005)

Orquestra del Festival de Marlboro
Pau Casals, director

Enregistrat a Marlboro, Vermont, 13 de juliol, 1969 (concert)
CD- Sony SMK 45891 (Estats Units, Àustria, 1990)

Orquestra del Festival de Malboro
Pau Casals, director

Enregistrat a Marlboro, Vemont, 3 d’agost, 1969 (concert)
CD- Sony SMK 46247 (Estats Units, 1990)

Orquestra Pau Casals
Pau Casals, director

LP- EMI Electrola IC 187-03040 (Alemanya, sense data)
LP- EMI GR 2302 (Japó, sense data)

Orquestra del Festival de Malboro
Pau Casals, director

Enregistrat a Marlboro, Vermont, 27 de juliol, 1969 (concert)
CD- Sony SMK 46246 (Estats Units, 1990)

Orquestra del Festival de Malboro
Pau Casals, director

Enregistrat a Marlboro, Vermont, 12 de juliol, 1969 (concert)
CD- Sony SMK 45891 (Estats Units, Àustria, 1990)

Orquestra del Festival de Malboro
Pau Casals, director

Enregistrat a Marlboro, Vermont, 2 d’agost, 1969 (concert)
CD- CBS MYK 37233 (Estats Units, sense data)
CD- Sony SMK 45893 (Estats Units, Àustria, 1990)

Orquestra del Festival de Malboro
Pau Casals, director

Enregistrat a Marlboro, Vermont, 14 de juliol, 1963 (concert)
CD- Sony SMK 45893 (Estats Units, Àustria, 1990)

Eugene Istomin, piano
Joseph Fuchs, violí
Pau Casals, violoncel

Enregistrat a Prada, França, 5 de juliol, 1953
CD- Sony SMK 58988 (Estats Units, Àustria, 1993)

Eugene Istomin, piano
Alexander Schneider, violí
Pau Casals, violoncel

Enregistrat a Perpinyà, França, agost, 1951
CD- Sony SMK 58989 (Estats Units, Àustria, 1993)
CD- Pearl GEMS 0174 (Anglaterra, 2002)

Mieczyslaw Horszowski, piano
Sándor Végh, violí
Pau Casals, violoncel

Enregistrat a la Beethoven-Haus, Bonn, 20 de setembre 1958 (concert)
CD- Philips 438 520-2 (Estats Units, Europa, 1993)
CD- Philips PHCP 1242-4 (Japó, sense data)

Hepzibah Menuhin, piano
Yehudi Menuhin, violí
Pau Casals, violoncel

Enregistrat a Prada, França, 18 juliol, 1959 (concert)
Difusió no autoritzada
CD- Music and Arts, Vol1 CD 688 (Estats Units, 1991)
CD- Music and Arts, CD 1113 (Estats Units, 2002)

Eugene Istomin, piano
Alexander Schneider, violí
Pau Casals, violoncel

Enregistrat a Perpinyà, França, agost, 1951
CD- Sony SMK 58990 (Estats Units, Àustria, 1993)
CD- Pearl GEMS 0174 (Anglaterra, 2002)

Eugene Istomin, piano
Joseph Fuchs, violí
Pau Casals, violoncel

Enregistrat a Prada, França, 8-9 de juliol, 1953
CD- Sony SMK 58991 (Estats Units, Àustria, 1993)

Rudolf Serkin, piano
Saymon Goldberg, violí
Pau Casals, violoncel

Enregistrat a Prada, França, 18 de juny, 1954 (concert)
Difusió no autoritzada
CD- Music and Arts, Col 1, CD 688 (Estats Units, 1991)
CD- Music and Arts CD 1113 (Estats Units, 2002)

Mieczyslaw Horszowski, piano
Sándor Végh, violí
Pau Casals, violoncel
Enregistrat a la Beethoven-Haus, Bonn, 20 de setembre, 1958 (concert)
LP- Philips G 05 365 R, ABL 3271 (Europa, sense data)
Trio núm.5 per a violí, violoncel i piano en re major, op. 70, núm.1 “Fantasma”
Karl Engel, piano
Sándor Végh, violí
Pau Casals, violoncel

Enregistrat a Prada, França, 1961 (concert)
CD- Philips 420855-2 (Estats Units, 1989)
CD- Philips 438520-2 (Europa, Estats Units, 1993)
CD- Philips PHCP 1242-4 (Japó)
CD- Philips PHCP 9551 (Japó, 1997)
CD- Philips UCCP 9562 (Japó, 2004)

Eugene Istomin, piano
Alexander Schneider, violí
Pau Casals, violoncel

Enregistrat a Perpinyà, França, agost, 1951
CD- Sony SMK 58991 (Estats Units, Àustria, 1993)
CD- Pearl Gems 0174 (Anglaterra, 2002)

Rudolf Serkin, piano
Szymon Goldberg, violí
Pau Casals, violoncel

Enregistrat a Prada, França, 18 de juny, 1954 (concert)
Difusió no aturitzada
CD- Music and Arts, Vol1 CD 688 (Estats Units, 1991)
CD- Music and Arts, CD 1113 (Estats Units, 2002)

Alfred Cortot, piano
Jacques Thibaud, violí
Pau Casals, violoncel

Enregistrat a Londres, 18-19 de novembre, 1928
CD- EMI CDH 761024 2 (Estats Units, 1988)
CD- Toshiba EMI TOCE 6701-10 (Japó, 1990)
CD- EMI CHS 7 64057 2 (Alemanya, 1991)
CD- Musical Heritage Society 533406K (Estats Units, 1993)
CD- EMI 7243 5 67001 2 3 (Estats Units, 1999)
CD- Toshiba EMI TOCE 11578, Japó (ca. 2000)
CD- Naxos 8.110195 (Canadà, 2002)

Eugene Istomin, piano
Alexander Schneider, violí
Pau Casals, violoncel

Enregistrat a Perpinyà, França, agost, 1951
CD- Sony SMK 58990 (Estats Units, Àustria, 1993)
CD- Pearl GEMS 0174 (Anglaterra, 2002)

Mieczyslaw Horszowski, piano
Sándor Végh, violí
Pau Casals, violoncel

Enregistrat a la Beethoven-Haus, Bonn, 20 de setembre, 1958 (concert)
CD- Philips 420 855-2 (Estats Units, 1989)
CD- Philips 438 520-2 (Europa, Estats Units, 1993)
CD- Philips PHCP 1242-4 (Japó, sense data)
CD- Philips PHCP 9551 (Japó, 1997)
CD- Philips Beethoven-Haus 109-278-2 (Alemanya, 2001)
CD- Philips UCCP 9562 (Japó, 2004)

Alfred Cortot, piano
Jacques Thibaud, violí
Pau Casals, violoncel

Enregistrat a Londres, 6 de juliol, 1926

CD-Toshiba EMI TOCE 6701-10 Japó (1990)
CD- EMI CHS 7 64057 2 (Estats Units, Europa, 1991)
CD- Musical Heritage Society 533406K (Estats Units, 1993)
CD- Naxos 8.110188 (Canadà, 2002)

Rudolf Serkin, piano
Szymon Goldberg, violí
Pau Casals, violoncel

Enregistrat a Prada, França, 18 de juny,1954 (concert)

Difusió no autoritzada
CD- Music and Arts, Vol 2, CD 689 (Estats Units, 1991)
CD- Music and Arts, CD 1113 (Estats Units, 2002)

Pau Casals, violoncel
Rudolf Serkin, piano

Enregistrat a Perpinyà, França, agost, 1951
CD- Sony MPK 46725 (Àustria, 1991)
CD- Sony SMK 58991, (Estats Units, Àustria, 1993)
CD- Pearl GEMS 0168 (EC, 2002)

Pau Casals, violoncel
Alfred Cortot, piano

Enregistrat a Londres, 21 de juny, 1927
CD- Toshiba EMI TOCE 6701-10 (Japó, 1990)
CD- Pearl GEM CDS 9461 (Anglaterra, 1990)
CD- EMI CHS 7 64057 2 (Alemanya, 1991)
CD- Musical Heritage Society 533406K (Estats Units, 1993)
CD- Toshiba EMI TOCE 11571 (Japó, ca. 2000)
CD- Naxos 8110195 (Canadà, 2002)

Pau Casals, violoncel
Rudolf Serkin, piano

Enregistrat a Perpinyà, França, agost 1951
CD- Sony MPK 46724 (Àustria, 1991)
CD- Sony SM2K 58985 (Estats Units, Àustria, 1993)
CD- Sony SRCR 9748-9 (Japó, 1994)
CD- Pearl GEMS 0168 (Anglaterra, 2002)

Alfred Cortot, piano
Pau Casals, violoncel

Enregistrat a Prada, França, 10 de juliol, 1958 (concert)
Difusió no autoritzada
CD- Music and Arts CD 1113 (Estats Units, 2002)

Pau Casals, violoncel
Rudolf Serkin, piano

Enregistrat a Perpinyà, França, 31de juliol, 1951
CD- Sony MPK 46724 (Àustria, 1991)
CD- Sony SMAK 58 985 (Estats Units, Àustria, 1993)
CD- Sony SRCR 9748-9 (Japó, 1994)
CD- Pearl GEMS 0168 (Anglaterra, 2002)