El programa Recuperart-19, creat per l’Institut Català de la Salut i el Departament de Cultura, busca millorar l’estat emocional dels professionals sanitaris després de la pandèmia de la COVID-19.

La crisi sanitària sense precedents generada per la COVID-19 té conseqüències també pels professionals sanitaris, la salut emocional dels quals ha quedat afectada, en menor o major grau, i amb seqüeles difícils de preveure si no s’actua efectivament. L’Institut Català de la Salut (ICS), amb la col·laboració del Departament de Cultura, proposa al col·lectiu sanitari una proposta basada en l’ús dels museus com a entorns de reflexió i millora el benestar emocional.

L’innovador programa Recuperart-19, basat en museus i centres d’art, busca activar recursos personals per a afavorir efectes positius en l’estat anímic, per combatre l’ansietat, la depressió i lleus manifestacions d’estrès posttraumàtic en el col·lectiu de professionals sanitaris. El programa forma part de l’estratègia d’Arts en Salut de l’ICS i compta en una primera fase amb la participació de 16 museus d’arreu del país, entre els quals el Museu Pau Casals. La participació a Recuperart-19 serà completament anònima, gratuïta i de fàcil accés ja que des de l’inici del programa hi participen museus de totes les regions sanitàries de Catalunya.

Es tracta d’una iniciativa, pionera a nivell internacional, plantejada tenint en compte les característiques particulars del col·lectiu sanitari pel que fa a l’autopercepció de salut i necessitat d’autocura. Així, el programa busca complementar l’actual oferta de suport psicològic i emocional que ofereix l’ICS mitjançant una activitat de tipus comunitari fora de l’àmbit assistencial formal.

Com participar al programa

Per participar al programa al Museu Pau Casals, només caldrà que els professionals sanitaris s’acreditin mostrant la seva identificació professional a la recepeció del museu i se’ls oferirà entrada gratuïta.

Tot seguit se’ls proporcionarà un quadern especialment elaborat per l’activitat i una fitxa amb una relació d’obres del museu sobre les quals pivotarà la intervenció. Aquesta llibreta serà la guia per seguir l’activitat, que serà autoguiada, i detalla instruccions i pautes per al participant. La proposta d’activitats se centra en exercicis d’atenció plena, concentració, focalització, associació cognitiva, creativitat, escriptura, dibuix i reflexió. L’activitat podrà realitzar-se als museus participants a partir de la primera setmana de juliol.

Com a elements per a realitzar l’activitat, des del Museu Pau Casals proposem diverses peces del nostre fons d’art i que estan exposades a l’exposició permanent així com també la música de J.S. Bach.